Ekenäsgården är belägen i centrala Ekenäs (Raseborgsvägen 6-8) på gångavstånd från stadens service. Festsalen som även kan bokas för privata tillställningar kallas Sigurd Snåre-salen.

Ekenäsgården är lätt att hitta och det finns gott om parkeringsutrymmen. Huset byggdes redan 1879-80, och användes då som folkskola. Byggnaden ritades av länsarkitekt Constantin Kiseleff. Huset är förenat med Bibliotekshuset, som byggdes 1977. Ekenäsgården inrymmer även Musikinstitutet Raseborg.

Ekenäsgården var från början stadens folkskola, och gymnastiksalen byggdes samtidigt till en festsal för realskolan samt stadens befolkning. Salen har varit i flitig användning sedan början, och byggnaden ansågs vara sällsynt vacker och hedrande för staden. Ekenäsgården renoverades mellan 1984 och 1985, och i maj 1985 var renoveringen av festsalen klar. Detta innebar att Ekenäs fick en efterlängtad förstklassig musiksal. Idag används salen som konsert- och festsal för offentliga och privata tillställningar.

Vill du boka Sigurd Snåresalen? Kontakta Raseborgs kulturinstitut, kanslist Mari Taipale: 019-289 2748

Se en virtuell presentation av Sigurd Snåresalen