Dag för givande av beslut: 19.2.2019

Anmälan gäller friluftskonsert i Karis, Bulevardparken (Ängen) 29.6.2019, kl. 18–2:00, samt soundcheck fre. 28.6. kl. 15–18, och lö. kl. 12–18.

Anmälare    

Garantiföreningen för Snappertuna skjutbana rf

 

Ärende        

Anmälan om verksamhet vid småskalig skjutbana.

Raseborgs stad söker en socialhandledare till handikappservice inom social service.

Välkommen med och utveckla den sociala servicen i Raseborg. Vi erbjuder ett intressant, meningsfullt, omväxlande och utmanande jobb. Avdelningen social service består av barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete, handikappservice samt invandrartjänster.

Raseborgs stad söker en socialarbetare till handikappserviceteamet inom social service.

Kom med och utveckla den sociala servicen i Raseborg! Vi erbjuder ett intressant, meningsfullt, omväxlande och utmanande jobb. Avdelningen social service består av barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete, handikappservice samt invandrartjänster.

15.2.2019

Ändring av stranddetaljplan för Strömsö kungörs anhängig 15.2. Planeringsområdet ligger på ön Strömsö cirka 18 km mot ost-sydost från Ekenäs.

15.2.2019

Förslag till stranddetaljplan för Fjärdskär finns till påseende på Raseborgs stads officiella anslagstavla www.raseborg.fi och på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 18.2 - 22.3.2019.

- 710-67-1-64 och 710-679-2-88, Ängen intill Skuruvägen, Fiskars

Ovan nämnda beslut har givits den 13.2.2019 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 12.2. – 27.2.2019.

Raseborg är en vidsträckt, naturskön tvåspråkig stad med svensk majoritet och ca 28 500 invånare. Kommunen har flera verksamhetspunkter för tandvård. Vi har patientdatasystemet Effica och digitaliserad röntgen.

Vi söker nu:
- HÄLSOVÅRDSCENTRALTANDLÄKARE (1 tjänst)

Kompetenskraven är i Finland legitimerad tandläkare och goda språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra (språkintyg).

Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg. Produktionen av social service är indelad enligt följande: barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice samt invandrarbyrån.

Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Vesterby (Ekenäs)

• basskifte nr 835-02596-49, 835-02599-52, 835-02601-54, 835-02603-56,
835-02607-60, 835-04226-30, 835-02605-58, ca 30,3 ha

pdf basskifteskarta, Vesterby

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 8.2.2019 följande beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, Ekenäs.