STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 11.3, 20.5, 3,6, 16.9, 14.10 och 18.11. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.
STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Raseborgsvägen 37, Ekenäs enligt följande: 14.1, 28.1, 11.2, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5, 17.6, 19.8, 2.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 11.11, 2.12 och 16.12. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

STADSUTVECKLINGSSEKTION sammanträder i stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs enligt följande: 21.1, 18.2, 26.3, 23.4, 21.5, 10.6, 26.8, 17.9, 15.10, 25.11 och 9.12. Protokoll från sammanträden finns till allmänt påseende på stadens webbsida tionde dagen efter sammanträdet. Närmare uppgifter ger stadskamrer Thomas Karlsson.
PERSONALSEKTIONEN sammanträder i stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs enligt behov. Protokoll från sammanträden finns till allmänt påseende på stadens webbsida sjunde dagen efter mötet. Närmare uppgifter ger personalchef Johan Nylund.
SAMARBETSKOMMITTÉN sammanträder i stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs, enligt behov. Närmare uppgifter ger personalsekreterare Tobias Björklund.
UPPHANDLINGSDIREKTIONEN sammanträder i stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs, enligt behov. Närmare uppgifter ger upphandlingschef Satu Wigren.
PLANLÄGGNINGSNÄMNDEN sammanträder till ordinarie sammanträden onsdagar, stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs, enligt följande: 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 29.5, 19.6, 28.8, 25.9, 39.10, 27.11 och 18.12. Protokoll från ordinarie sammanträden finns till allmänt påseende nionde dagen efter mötet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.
TEKNISKA NÄMNDEN sammanträder till ordinarie sammanträden tisdagar på adressen Raseborgsvägen 37, Ekenäs, enligt följande: 22.1, 19.2, 19.3, 16.4, 21.5, 11.6, 20.8, 17.9, 1.10, 22.10, 19.11 och 17.12. Extra sammanträden hålls vid behov. Protokoll från ordinarie sammanträden finns till allmänt påseende nionde dagen efter mötet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger Jens Rosendahl, chef för administrativa tjänster.
TEKNISKA NÄMNDENS VÄGSEKTION sammanträder enligt behov. Protokoll från ordinarie sammanträden finns till påseende sju (7) dagar efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN sammanträder till ordinarie sammanträden onsdagar kl. 18.00 på Raseborgsvägen 37, Ekenäs, enligt följande: 16.1, 13.2, 13.3, 10.4, 15.5, 12.6, 14.8, 11.9, 16.10, 13.11 och 11.12. Extra sammanträden hålls vid behov. Protokoll från ordinarie sammanträde finns till allmänt påseende på stadens webbsida från och med följande veckas fredag, som infaller på en vardag och protokoll från extra sammanträde i samband med protokollet från följande ordinarie sammanträde. Om fredag är helgdag är protokollet till påseende därpå följande vardag. Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Anne Backman.
BILDNINGSNÄMNDEN sammanträder till ordinarie sammanträden i mötesrummet Smedjan, Raseborgsvägen 37, Ekenäs, tisdagar kl. 17.30 enligt följande: 22.1, 26.2, 19.3, 16.4, 7.5, 11.6, 27.8, 17.9, 1.10, 29.10, 19.11 och 17.12. . Protokoll från ordinarie sammanträden finns till allmänt påseende på stadens webbsida åtta (8) dagar efter mötet. Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Arja Holm.
BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKSPRÅKIGA SEKTION sammanträder enligt behov. Protokoll från sammanträden finns till påseende stadens webbsida sju (7) dagar efter sammanträdet. Uppgifter om mötesdagar ger skolsekreterare Charlotte Hellman.
BILDNINGSNÄMNDENS FINSKSPRÅKIGA SEKTION sammanträder enligt behov. Protokoll från sammanträden finns till påseende på stadens webbsida följande tisdag efter möte. Uppgifter om mötesdagar ger skolsekreterare Katja Roni.
FRITIDSNÄMNDEN sammanträder till ordinarie sammanträden i Ekenäs, mötesrum Smedjan, Raseborgsvägen 37 enligt följande: 21.3, 9.5, 29.8, 3.10 och 28.11. Protokoll från ordinarie sammanträden finns till allmänt påseende på stadens webbsida åtta (8) dagar efter mötet. Närmare uppgifter ger fritidschef Reino Kärkkäinen.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSNÄMNDEN sammanträder till ordinarie sammanträden i Ekenäs, Raseborgsvägen 37, mötesrummet Valsverket i stadshuset II vån. torsdagar kl. 18.00 enligt följande: 24.1, 14.2, 14.3, 11.4, 16.5, 13.6 och 29.8 Extra sammanträden hålls vid behov. Social- och hälsovårdsnämndens protokoll finns till allmänt påseende stadens webbsida den sjunde (7) dagen efter sammanträdet. Protokollen för nämndens extra sammanträden finns till påseende samtidigt med protokollet från därpå följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Ann-Christine Kidron.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS SEKTION FÖR KLIENTÄRENDEN sammanträder i Valsverket i stadshuset, Raseborgsvägen 37, II vån, Ekenäs, onsdagar kl. 16.00 enligt följande: 6.2, 6.3, 22.5, 19.6 och 11.9. Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Ann-Christine Kidron.
DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET RASEBORGS VATTEN sammanträder på Materialgården, Pehr Sommars gata 8, tisdagar klockan 16.30 enligt följande: 5.2, 5.3, 2.4, 7.5, 4.6, 3.9, 1.10, 5.11 och 3.12.. Möten kan även sammankallas enligt behov eller alternativt inhiberas. Närmare uppgifter ger vattenverkets direktör Tom Törnroos.
VÄSTRA NYLANDS AVFALLSNÄMND (värdkommun Raseborg) fungerar som avtalskommunernas avfallshanteringsmyndighet och sammanträder enligt behov, se www.roskaraati.fi/sammantraden. Avfallsombudet Christine Perjala fungerar som avfallsnämndens kontaktperson. Avfallsombudets kontor ligger i kontorsutrymmena på Munka avfallscentral, Munkabacken 51, 08500 Lojo (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).
ÖVRIGA NÄMNDER, SEKTIONER, DIREKTIONER OCH KOMMITTÉER
Närmare uppgifter om övriga organs sammanträden, tjänsteinnehavarbeslut och om rättelseyrkan/omprövningsbegäran eller besvärsanvisning ges av stadens ämbetsverk under kanslitid(sekreterare/protokollförare/föredragande,tjänsteinnehavare,e-post): föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller tfn 019-289 2000 (växel). Om ovan nämnda dag för framläggande av protokoll infaller på dag då ämbetsverken är stängda, är protokollen framlagda följande vardag.
Föredragningslistor och protokoll finns till påseende på stadens webbsida www.raseborg.fi / beslut och påverkan.
Sammanställning över möten finns till allmänt påseende på stadens officiella anslagstavla i Raseborgs stadshus, på stadens webbsida www.raseborg.fi/kungörelser och inofficiellt på bibliotekssektorns verksamhetsställen i Ekenäs, Karis och Pojo och i biblioteksbussen.
Raseborgs förvaltningsstadga 2018 ger info om stadens olika förtroendeorgan och tjänsteinnehavarorganisation, se hemsidan: Beslut och påverkan/stadgor och instruktioner.
RASEBORGS STAD 019 289 2000 (växel) Raseborgsvägen 37, PB 58
10611 RASEBORG
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (registratur)