Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till föreningar och organisationer för verksamhet som stöder förebyggande och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete eller aktivering av arbetslösa.

De till social- och hälsovårdsnämnden riktade ansökningarna om understöd bör inkomma senast den 21.2.2019 kl. 15.00 till adressen:

Raseborgs stad
Social- och hälsovård/Administration
Postadress: PB 18, 10611 Raseborg
Besöksadress: Raseborgsvägen 37, Ekenäs

Märk kuvertet ”Verksamhetsunderstöd 2019”.

Bristfälliga eller försenade ansökningar om understöd beaktas inte.

Vid frågor kontakta Stefan Fri, tfn 019-289 2288, epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Anvisningar för ansökan
Social- och hälsovårdsnämnden beviljar för år 2019 riktade understöd till föreningar och organisationer vars verksamhet stöder förebyggande och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete eller aktivering av arbetslösa. Det anslag som kan användas för understöden är bundet till budgeten för år 2019.
Social- och hälsovårdsnämnden understöder verksamhet eller projekt som verkställs på Raseborgs stads område. Den understödda verksamheten bör rikta sig till invånare i Raseborgs stad. Understöd beviljas inte till evenemang eller projekt som ger vinst eller vars centrala mål är reklam eller annan liknande verksamhet.

I ansökan bör målgruppen (t.ex. unga personer, familjer, personer i arbetsför ålder, rehabiliteringsklienter), innehållet, tidtabellen, finansieringen och målsättningarna utredas för den verksamhet för vilken understöd söks. Den organisation eller förening som ansöker om understöd bör kunna uppvisa att den varit verksam i minst ett år.

Ansökningsblanketten finns på adressen www.raseborg.fi. Bristfälliga eller försenade ansökningar om understöd beaktas inte. Sökandens namn bör finnas i varje bilaga.
Om det beviljade understödet inte används till den verksamhet det beviljats för under stödperioden, bör understödet eller den del av det som inte använts returneras.

Understödsmottagaren bör tillställa social- och hälsovårdsnämnden en utredning över understödets användning. Utredningen kan göras antingen efter en enskild händelse eller efter att projektet utförts (dock för varje projektår skilt om frågan om ett flerårigt projekt) eller över hela årets verksamhet. Den bör lämnas in senast 31.5.2020.

pdf Ansökan om verksamhetsunderstöd år 2019