Raseborgs stads tekniska sektor lediganslår följande tjänst: tjänsten som Chef för administrativa tjänster, avdelningen för administrativa tjänster för tekniska sektorn

Chefen för administrativa tjänsterna på tekniska sektorn fungerar som avdelningschef för administrativa avdelningen, första placeringsorten är stadshuset i Ekenäs. Ifrågavarande tjänst besätts tillsvidare.
För tjänsten tillämpas prövotid. Den som blir vald ska presentera ett godtagbart hälsointyg för lämplighet till uppgiften.

Uppgiftsbeskrivning:

Raseborgs stad söker två translatorer i fortlöpande arbetsavtalsförhållande. Raseborgs translatorer översätter förtroendeorgans föredragningslistor, protokoll och bilagor, myndighetstexter, invånarinformation och övriga texter som produceras inom staden.  

En befattning som translator där även andra uppgifter inom stadskansliets förvaltning ingår. Translatoruppgifterna uppgår till 60 % av heltid. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är översättning finska – svenska – finska. Arbetet inleds 1.3.2019 eller enligt överenskommelse.

En befattning som translator. Översättning svenska - finska – svenska och svenska/finska - engelska. Arbetet inleds 1.5.2019 eller enligt överenskommelse.

I båda befattningarna ingår omarbetning, redigering och kontroll av texter samt språkvård och rådgivning.

EKTAmuseum är Västra Nylands landskapsmuseums utställningsenhet och utgör ett centralt turistmål i regionen. EKTA omfattar förutom de permanenta och tillfälliga utställningarna även den s.k. Borgargården, en unik stadsgård från 1700-talet, fotoateljén med fotoutrustning från sent 1940-tal samt Blombergska huset, platsen där man kan bl.a. göra tidsresor i äkta 1800-tals miljö.

Nu behöver vi en driftig person i ordinarie arbetsförhållande som ansvarar för kundservicen och driver verksamheten vid EKTA. Till ansvarsområdet hör bl.a. biljettförsäljning, museets caféverksamhet och museishop samt övervakning av utställningsavdelningarna. Den kundserviceansvariga fungerar som förman för den övriga ordinarie och tillfälligt anställda personalen vid EKTA samt deltar i marknadsföringen av museet.

Ekenäs högstadieskolas centralkök är ett av staden Raseborgs centralkök. I köket tillreds mat för skolelever samt daghemsbarn.

Till köket sökes en ekonomieföreståndare/ Näringstekniker/ Husmor.

 

Vi söker för fortlöpande tjänsteförhållande en

Utvecklingschef

Utvecklingsavdelningen omfattar uppgiftsområdena avdelningens ledning, kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationservice och näringslivsfrågor. Av speciell vikt är bidragande till utveckling av stadens näringsliv och kontakter till företagare och industri, med målsättning att skapa bättre verksamhetsmöjligheter för företagen och hjälpa nya företag att etablera sig på orten. Avdelningen har 9 anställda och en årlig budget på 2 M€. Utvecklingschefen rapporterar till stadssekreteraren men jobbar tillsammans med stadsdirektören för att nå framgång i näringslivsfrågor. 

Behörighetsvillkor för utvecklingschefen är en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av utvecklingsfrågor och goda ledaregenskaper. Förtrogenhet med kommunal-förvaltning och internationell erfarenhet räknas som merit. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.  För tjänsten behövs även kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper räknas som merit.