Vi söker för fortlöpande tjänsteförhållande en

Utvecklingschef

Utvecklingsavdelningen omfattar uppgiftsområdena avdelningens ledning, kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationservice och näringslivsfrågor. Av speciell vikt är bidragande till utveckling av stadens näringsliv och kontakter till företagare och industri, med målsättning att skapa bättre verksamhetsmöjligheter för företagen och hjälpa nya företag att etablera sig på orten. Avdelningen har 9 anställda och en årlig budget på 2 M€. Utvecklingschefen rapporterar till stadssekreteraren men jobbar tillsammans med stadsdirektören för att nå framgång i näringslivsfrågor. 

Behörighetsvillkor för utvecklingschefen är en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av utvecklingsfrågor och goda ledaregenskaper. Förtrogenhet med kommunal-förvaltning och internationell erfarenhet räknas som merit. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.  För tjänsten behövs även kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper räknas som merit.

 

Vi söker dig som brinner för företagande, har en helhetssyn, tänker långsiktigt, driver utvecklingsfrågor och åstadkommer saker. Du är förändringsorienterad och kreativ i rollen som ledare. Du förväntas arbeta aktivt och upprätthålla dialog med personal, beslutsfattare, invånare och berörda intressegrupper. Du ska vara initiativrik och orädd för att pröva på nya saker.

Ett godtagbart läkarintyg ska inlämnas innan tjänsten tillträds. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ung stad med stor utvecklingspotential. Det här är arbetet för den som vill skapa något nytt och utveckla företagandet i staden.

Sänd in din ansökan med löneanspråk senast den 23.11.2018 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad samarbetar med rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Konfidentiella förfrågningar kan riktas till konsult Sally Ahlblad  0207 420 531 eller stadsdirektör Ragnar Lundqvist 019-289 2001.

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.