Raseborgs stad söker vikarierande närvårdare (även studerande) till hemvården för olika långa perioder.

Dags att börja jobba inom hemvården! Söker du arbete där du kan känna att du och det du gör har betydelse? Är du företagsam, flexibel och positivt inställd? Då kan detta glada och kunniga team vara just din arbetsplats!

Närvårdarens uppgift inom hemvården är att hemma hos klienten assistera henne/honom i dagliga sysslor på ett sätt som upprätthåller funktionsförmågan. Arbetet är ansvarsfullt och mångsidigt samt självständigt. 

För att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna krävs goda yrkeskunskaper, erfarenhet av skötsel av äldre personer, ansvarskänsla, självständighet, goda sociala färdigheter samt ett arbetssätt som utgår från klientens behov och positiv attityd gentemot förändringar.

Du ska framför allt vara djupt motiverad att arbeta med våra klienter och du ska ha hög moral. Du vill lära dig nytt och utvecklas. Du vill göra ett bra jobb.

Vi erbjuder dig grundlig inskolning i dina uppgifter, kunniga arbetskamrater, förmannens stöd samt möjlighet att påverka dina arbetsturer. Kom till oss och vi skapar tillsammans ett bra team som alla kan vara stolta över!

Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreservice och rehabiliterande arbete. Vi beaktar även studerande i branschen.
Språkkrav: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktig kunskaper i det andra är en förutsättning för uppgiften. Körkort nödvändigt.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt lagen om smittosamma sjukdomar.

Tilläggsuppgifter ges vid behov:
Ekenäs: Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361
Karis: Christa Westerholm, tfn 019-289 3488
Pojo: Minna Yli-Tainio, tfn 019-289 3302
Tenala-Bromarv: Margaretha Schrey, tfn 019-289 3287

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 28.2.2019 kl. 15.00. Vi kommer att intervjua de sökande redan under ansökningstiden. Länken till den elektroniska ansökningsblanketten hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.