Mediagalleri

Stadsdirektörens vlogg 03/2018, julhälsning

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist önskar god jul och gott nytt år 2019 samt välkomnar invånarna att bekanta sig med nya stadshuset 17.1.2019.

Stadsfullmäktiges möte 10.12.2018

Bland ärendena:
* Budget 2019, ekonomiplan 2019-2021

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 12.11.2018

Bland ärendena:
* Rapporter kvartal III / 2018
* Inkomstskattesatsen 2019
* Fastighetsskattesatsen 2019

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 22.10.2018

Ärenden som behandlades:
89 Begäran om budgetändring / Driftsbudgeten, fastighetsförsäljning
90 Ändring av anslag, överföring av investeringsanslag för Bromarvs skärgårdshamn och Småbåtshamnarna
91 Utvärderingsberättelse 2017 / Genmäle / Tekniska sektorn - Tekniska nämnden
92 Utvärderingsberättelse 2017 / Genmäle / Tekniska sektorn - Miljö- och byggnadsnämnden
93 Utvärderingsberättelse 2017/Bildningsnämndens genmäle
94 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Öhman
95 Val av revisionsnämnd 2017 - 2021/val av ny medlem
96 Försäljning av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab
97 Motion "Jag lämnades inte ensam"/Baarman m.fl.
98 Motion för ordnande av symptomenkät i skolorna/Sointukangas mfl.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 24.9.2018

Ärenden som behandlades:
63 Halvårsrapporter 2018, koncernbolag
64 Halvårsrapportering 1.1-30.6.2018
65 Anhållan om budgetändring - Investeringsanslaget för sprinklers Tenala servicehem
66 Försäljning av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab
67 Westeråsa stiftelse, anhållan om fortsatt proprieborgen
68 Utvärderingsberättelse 2017/genmäle/stadsstyrelsen
69 Utvärderingsberättelse 2017, social- och hälsovårdsnämndens genmäle
70 Utvärderingsberättelse 2017 / Bemötande, tekniska sektorn - Planläggningsnämnden
71 Val av medlemmar till Nylands avfallsnämnd/val av viceordförande
72 Val av medlemmar till Västra Nylands avfallsnämnd 2017 - 2021/val av ny medlem och viceordförande/självrättelse
73 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Salonen
74 Val av bildningsnämndens finskspråkiga sektion 2017 - 2021/val av ny medlem
75 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Ojamo
76 Val av revisionsnämnd 2017 - 2021/val av ny medlem
77 Uppdatering av det markpolitiska programmet
78 Motion gällande utfärdande av miljöskyddsföreskrifter/Gröna fullmäktigegruppen
79 Motion gällande solpaneler i Raseborg/Mikael Nylund mfl.
80 Motion gällande de papperslösas situation/Kvarnström m.fl.
81 Motion gällande granskning av stadens organisation och verkställande av förvaltningsstadgan/Samlingspartistiska fullmäktigegruppen
82 Motion om att öka antalet serviceboendeplatser /Samlingspartistiska fullmäktigegruppen

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsdirektörens vlogg 02/2018

Stadsdirektörens vlogg från småbåtshamnen i Bromarv.
I årets andra vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om de tre stora projekt som staden har på gång just nu, samt hur arbetet med den nya godkända strategin för åren 2018-2021 fortsätter.

Stadsfullmäktiges möte 4.6.2018

Bland ärendena:
* Anhållan om budgetändring - Företagshälsovården
* Stadens strategiarbete 2017
* Val av bildningsdirektör

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 14.5.2018

Bland ärendena:
* Bokslut/Verksamhetsberättelse för Raseborgs stad år 2017
* Utvärderingsberättelse 2017
* Personalbokslut 2017
* Rapport kvartal I, 1.1 - 31.3.2018
* Uppdatering av åtgärdsprogrammet Raseborg 2020
* Uppdatering av byggnadsordningen / Godkännande

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 17.4.2018

Bland ärendena:
* Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten, utredning om utökat samarbete eller samgång/budgetändring
* Val av social- och hälsovårdsdirektör
* Motion gällande avgiftsfri småbarnspedagogik i Raseborg/Kvarnström m. fl.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Evenemangskalendern - instruktioner

Så här skapar du ett konto och evenemang i Raseborgs nya evenemangskalender!

Kalendern hittar du på http://evenemang.raseborg.fi

Kalendern är helt gratis att använda både för privatpersoner, föreningar och företag!

UNICEF Lapsiystävällinen kunta

UNICEFin tervehdys lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saajalle.
UNICEFs hälsning till mottagare av barnvänlig kommun-erkännande.

Stadsdirektörens vlogg 01/2018

I årets första vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska situation och hur arbetet med strategin framskrider.

Villa Ormnäs invid havet - Villa Ormnäs meren äärellä

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Ormnäs på Ormnäsvägen 3 i Ekenäs. Tomtens 710-4-86-4 areal är 3784 m². På tomten finns ett unikt stockhus, Villa Ormnäs, som tidigare har fungerat som bostad, hantverksskola och kontor. Byggnaden har de senaste åren använts som kontorslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen. Tilläggsuppgifter: http://www.raseborg.fi/tomter/fastigheter

Raaseporin kaupunki tarjoaa myyntiin Villa Ormnäsin, Ormnäsintie 3 Tammisaaressa, Tontin 710-4-86-4 pinta-ala on 3784 m². Tontilla sijaitsee vanha ainutlaatuinen hirsirakennus Villa Ormnäs, joka on aiemmin ollut asuinkäytössä sekä toiminut kädentaitojen kouluna ja konttorina. Rakennus on viimeksi ollut toimistokäytössä. Irtaimisto ei kuulu kauppaan. Lisätiedot: http://www.raasepori.fi/tonttiporssi/kiinteistot

FM-tävlingar i Karis idrottspark

FM i friidrott för åldersklasserna F/P 14-15 arrangerades 25.-27.8.2017 i Raseborg på Karis centralidrottsplan. Tävlingarna samlade ca tusen idrottare.

Hem igen - kotiin taas

Clarissa, Emilia Ekström, Joseph, Mikko Sipola

Jubileumsåret Finland 100 år till ära har Raseborgs stad tagit fram en bestående tvåspråkig gåva som lever kvar även under de kommande 100 åren och som är tillägnad raseborgarna.
Gåvan är en fosterländsk hyllning till den hemort som man har kär.

Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Raaseporin kaupunki on tuottanut raaseporilaisille omistetetun, pysyvän kaksikielisen lahjan, joka elää vielä seuraavat 100 vuotta.
Lahja on isänmaallinen kunnianosoitus rakkaalle kotipaikalle.

Credits:

Musik/musiikki: E. Nyholm/N.Rosström
Text/teksti: P. Hiihtola
Tuottaja/producent: Erik Nyholm

Videoproduktion/videotuotanto:

Manus, regi och produktion/käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto: Niklas Rosström
Fotograf/kuvaaja,
Klippare/leikkaaja: Gugge Wasenius
Kamera: Gugge Wasenius & Laura Pulli

Skådespelare/ näyttelijät:

Freja Svensson
Olof Svenskberg
Birgitta Svensson
Nicke Björkqvist
Nette Talsi
Paul Oxley

Tack till Nic Jaschinksy och Jonte Ekholm för lånet av bilen
Tack till Erica Wulff och Andrej Svensson
PS-Communication-Finland, Thomas Forsström

Producerad av The Perfect Monday Group Oy Ab för Raseborgs stad

C & P 2017. All rights reserved

Utgivare/julkaisija:

Raseborgs stad/Raaseporin kaupunki

Marie Sandberg-Chibani
Lotta Lerviks
Sanna Himmelroos