Behandling av avloppsvatten på glesbygden i Raseborg

De allmänna anvisningarna beskriver förfarandet vid avloppsvattenhantering för fastigheter i områden utanför avloppsnätet, samt de bedömningsgrunder som beaktas vid behandling av åtgärdstillståndsansökningar.

Inom ramen för utvecklingsprojektet KRAV som förverkligats på Yrkeshögskola Novia i tätt samarbete med Raseborgs miljöbyrå och byggandstillsyn har bl.a. en karttjänst utvecklats som underlättar avloppsvattenplanering och tillståndsförfarandet för både fastighetsägare, avloppsplanerare och tjänstemän.

Från kartan över avloppszoner fås information om vilka krav på reningsnivå och vilka bedömningsgrunder gällande val av avloppssystem gäller för kommunens olika områden. Mera information om projektet, klassificeringen och avloppszonerna fås både från pdf Anvisningar kartservice och från karttjänsten.

 

pdf Anvisningar kartservice

KRAV-projektets broschyr

  

 

Ändring av nuvarande avloppssystem

Då du har planer på att ändra ett gammalt avloppsvattenreningssystem så behöver du ett åtgärdstillstånd från byggnadstillsynen. Läs mer på deras webbsida.

 

 

Anslutningsplikt till kommunalt avlopp

Fastigheter belägna inom vattentjänstver­kets verksamhetsområde skall anslutas till verkets vatten- och avloppsledning. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja en fastighet befri­else från anslutningsskyldigheten enligt 10 § i lagen om vattentjänster (119/2001).  

 

Befrielseansökningsblankett för vatten och avlopp 

 

Provtagningsanvisningar för befrielse

 

 

Information om olika avloppsvattenlösningar hittar du under följande länkar:

Glesbygdens avloppsvattenprojekt, Västra Nyland (LINKKI) - LUVY ry

Glesbygdens avloppsvattenprojekt, rådgivningsmaterial - LUVY ry

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry - SVL ry (endast på finska)

Avloppsvattenguide - SVL ry

Fastighetens avloppsvattenbehandling  - Miljöförvaltningens webbtjänst

Vattenverksföreningen  - VVY (endast på finska)

 

 

Kontaktperson: 

miljöinspektör Jouni Stordell