Uppdaterad: Raseborgs stad tar fr.o.m. 28.11.2016 en sk. passiv roll i HINKU-projektet

I sitt möte den 28.11.2016 har Raseborgs stadsstyrelse antecknat för kännedom en redogörelse av tekniska nämnden. Enligt redogörelsen:

- Raseborgs stad anställer inte längre en separat s.k. HINKU-koordinator

- något separat anslag anvisas inte för projektet och staden har tillsvidare en s.k. passiv roll i HINKU

- chefen för avdelningen för utrymmesförvaltning sköter uppgifterna för Hinkuansvarspersonen i Raseborg.

 Bekanta dig med Raseborgs HINKU-projekt här.

Välkommen och bekanta dig med Raseborgs stads energi- och klimatprogram!

Programmet har blivit färdigt och förverkligandet av programmet har påbörjats. Programmets syfte är att effektivera energianvändningen och Raseborgs stad jobbar för detta mål genom avdelningsvisa och konkreta planer, vilka nu har inletts.

Programmet är en mångsidig process och åtgärderna varierar från personalens dagliga kontorsrutiner till riktlinjer för stadens utveckling.

 

Raseborgs styrkor i klimatarbete - i nötskal:

1. Gott om förnybara energialternativ för småhus och affärsfastigheter

2. Stadens egna fastigheter övergår från fossila till förnybara energival

3. Karis - kollektivtrafikens knutpunkt

4. Klimatvänlig planläggning

5. Aktiva skolor och daghem

 

Mot koldioxidneutrala kommuner (HINKU)

I projektet HINKU kartläggs stadens, näringslivets och invånarnas klimatåtgärder och deras ekonomiska värde och inverkan på koldioxidutsläppen räknas ut och sammanställs. Dessutom kartläggs möjligheterna till nya teknisk-ekonomiskt lönsamma klimatinvesteringar.

Projektet HINKU har enligt förutredningen (2011) visat sig vara ett nyttigt och intressant projekt för Raseborgs region. Raseborgs stadsstyrelse har beslutat 5.11.2013 att staden går med i projektet.