Här finns en förteckning över alla undersökta vattenområden.

Namnen på de undersökta vattenområdena syns när kursorn förs över kartan och kan sedan hittas i alfabetisk ordning i listan nedan. Den här kartan fungerar bara som ett verktyg för att hitta undersökningslokalerna, kartlagren med mera uppgifter hittas här (så fort de blir tillgängliga).

 

 

 

A

 pdf Antviksholmen – Båtdrag

B

 pdf Baggö hamn mot Storströmmen

 pdf Balget – Fåfängön

 pdf Balgeviken

 pdf Bastufjärden

 pdf Bastuklobben – Kalkholmen

 pdf Bergö - Mickelsborg

 pdf Björnholmen

 pdf Björnholmen – Bastholmen

 pdf Björnholmen - Gloholmen - Balget

 pdf Bodviken

 pdf Bojnässundet

 pdf Bondkrokarna

 pdf Bredvekan & Käringviken

 pdf Bryggarviken

 pdf Brändviken

 pdf Byviken (Hermansö)

 pdf Byviken (Strömsö)

 pdf Båssafjärden

 pdf Båtdragsviken

 pdf Båthusfjärden

 pdf Båtviken

 pdf Bölsviken och Bredviken

C

 

D

 pdf Danskog, nordvästra

 pdf Djurgårdsfjärden

 pdf Dragsviksfjärden, norra

 pdf Dragsviksfjärden, västra

E

 pdf Edesviken

 pdf Ekholmsfladan

F

 pdf Finnvikarna och Hakarna

 pdf Fiskbäckviken, norra

 pdf Fiskbäckviken, södra

 pdf Fjärd kring Stora Käringholmen

 pdf Fjärd mellan Storholmen och Horsön

 pdf Flada norr om Boviken

 pdf Flada på Norra Ängesön

 pdf Flada på södra Storön

 pdf Fladan (i Trollshovda)

 pdf Fladan (på Halstö)

 pdf Fladan (vid Bromarvsfjärden)

 pdf Fladan (vid Ingå kommungräns)

 pdf Fladarna

 pdf Flyudden – Portudden

 pdf Furuholmen-Nyhamnsholmen

 pdf Furuholmen och Slottholmen

 pdf Fåfängöfladan

G

 pdf Gammelbyfjärden

 pdf Gloet (Strömsö)

 pdf Gloet (Västra Nätigårdsön)

 pdf Gloholmsströmmen

 pdf Gloppet

 pdf Gloviken – norra Stoltsö

 pdf Glännviken

 pdf Gretarbyfjärden

 pdf Gretarbyviken

 pdf Gropfjärden

 pdf Gyltviken

 pdf Gölen

H

 pdf Heimlax

 pdf Hermansö, södra och västra

 pdf Horsön

 pdf Hummeldal – Nitlax

 pdf Hälsingfladan & Tjärunäsfladan

 pdf Hälsingudden - Högholmen

 pdf Högholmsfjärden

 pdf Hölklötfjärden

 pdf Höstnäsleden

I

 pdf Innanför Lastanholmarna

 pdf Innanför Långgrundet

 pdf Innanför Mejholmen

 pdf Inre farleden, väster om färjan

 pdf Inre farleden, öster om färjan

J

 pdf Jomalviken

 pdf Järnö

 pdf Jönsår – Båthusgrundet

K

 pdf Kallbodafjärden

 pdf Kamparviken

 pdf Kanaler vid Ramsholmen

 pdf Kannfjärden

 pdf Kansjärvfjärden, norra

 pdf Kansjärvfjärden, södra

 pdf Kivelä

 pdf Kivholmsfjärden

 pdf Kivitok

 pdf Kjulböleviken - Vårudd – Kolaholmen

 pdf Knipholmsfladan

 pdf Kopparnäs- och Bodaviken

 pdf Kopparöfladan

 pdf Korsuddshålet - Bergö

 pdf Koön m.fl. öar

 pdf Kroksviken

 pdf Kråkviken (Rösund hamn)

 pdf Kvarnbotten

 pdf Kvarnviken

 pdf Kvidjenålsfladan

 pdf Kvigos, södra och sydvästra

 pdf Kyrkviken

 pdf Kägraviken

 pdf Käringholmarna – Kolandsudden

L

 pdf Lackisår

 pdf Lammholmen - Gråön

 pdf Landbofjärden

 pdf Lejonbergsströmmen

 pdf Lilla Mistön, vik i öster

 pdf Lilla Mistön, vik i väster

 pdf Lillfladan

 pdf Lillnäset - Storholmen

 pdf Lillsjön

 pdf Lillön - Björnholmen

 pdf Lindöviken

 pdf Loholmen - Ängholmen

 pdf Lunkbölefjärden

 pdf Långviken (Bromarv)

 pdf Långviken (Rösund)

 pdf Långö sund

 pdf Lökgrundet

 pdf Lövbergs viken

M

 pdf Maskisholmen – Gustavsholmsörarna

 pdf Mellan Bryggarviken och Kyrkviken

 pdf Mellan Lillsjön och Pålackfladan

 pdf Mellan näset och Pargasön

 pdf Mellan Saltviken och Västerfjärden

 pdf Mellan Svärtesviken och Smalsundsviken

 pdf Mellan Västra och Östra Nätigårdsön

 pdf Mellan Öster- och Västerfjärden

 pdf Måderviken

N

 pdf Nabbfladan

 pdf Nitlax – Pargasön

 pdf Nitlaxviken

 pdf Nord och ost om Stuvuholmen

 pdf Norra Gästersö – Rosströmmen

 pdf Norra Halstö

 pdf Norra Söderfjärden

 pdf Norrbackviken

 pdf Norr om Gloholmen

 pdf Norr om Lindesholmen

 pdf Norr om Skeppsholmen

 pdf Norrstrandsviken och österut

 pdf Norrtorpviken

 pdf Notholmen

 pdf Nyängsviken – Tagelsår

O

 pdf Odensösundet

 pdf Ondalsbukten och västerut

 pdf Oxelviken

 pdf Padvaön – Skataströmmen

 pdf Persöfladan

 pdf Pojoviken

 pdf Porsöfjärden – Båthuskrokviken

 pdf Portudden - Dalkarö

 pdf Predium- Källviken

 pdf Prästviken

 pdf Prästön

 pdf Pålackfladan

Q

 

R

 pdf Ramsvikfladan

 pdf Ramsängsfladan (Danskogfladan)

 pdf Revbackaviken och Strömmarna

 pdf Riviken

 pdf Ryssholmen – Stagsundet

 pdf Ryssviken

 pdf Rågholmen - Kamsholmen

 pdf Rågårdsviken - Kronsundet

 pdf Rånäsudden – Hummelvik

S

 pdf Saltviken

 pdf Sand- och Kvarnviken

 pdf Sandviken

 pdf Sandöedet – Långudden

 pdf Simmet

 pdf Skata – Kalvdal

 pdf Skavanäs-Stakanäsudden-Björnholmen

 pdf Skepparhamnsströmmen, västra

 pdf Skepparhamnsströmmen, östra - Knopströmmen

 pdf Smalsundsviken

 pdf Snoviken

 pdf Snäcksund

 pdf Solbackfladan

 pdf Sommarö hamn

 pdf Stadsfjärden

 pdf Stensfladan (Åkernäsfladan)

 pdf Stoltsöströmmen

 pdf Stora Björnholmen och tre små öar

 pdf Stora Lappö - Grönstrand

 pdf Stora Mistön, vik i väster

 pdf Stordämman och Dämman

 pdf Storfladan (vid Björnö) 

 pdf Storfladan (vid Dalkarö)

 pdf Storvassen (Björkviksfladan)

 pdf Storviken

 pdf Storängsviken och Parksundet

 pdf Storön och Tagelsår, östra

 pdf Strandströmsviken

 pdf Strandviken

 pdf Strömmen

 pdf Strömsö, nordöstra och sydöstra

 pdf Strömsö, västra

 pdf Stuvik

 pdf Sumpviken

 pdf Sundsfladan, norra

 pdf Sundsfladan, södra

 pdf Sundsören - Storsundet

 pdf Sundviken

 pdf Sund väster om Lindöviken

 pdf Svartsund – Lövnäsudden

 pdf Svedjeholmen - Lilldämman

 pdf Svärtesviken

 pdf Sydväst om Stora Sandön

 pdf Sydöstra Träskö

 pdf Sältingsviken

 pdf Söder och öster om Rågö

 pdf Söder om Brändö och Björkholmen

 pdf Söder om Grundsund

 pdf Söder om Stensfladan

 pdf Söder om Sundviken

 pdf Söder om Svedjeholmen

 pdf Södra Odensö

T

 pdf Tallholmen, Lövholmen och Prästön

 pdf Timmerholmsudden - Flyudden

 pdf Totalfladan

 pdf Trollshovdaviken

 pdf Trätesholmen - Stångströmmen

 pdf Tåtlaxviken

U

 pdf Uvalaströmmen

V

 pdf Vedavassa-Storströmmen

 pdf Verkfladan

 pdf Verknäsviken

 pdf Verkviken

 pdf Vik nordost om Lackisår

 pdf Vik nordost om Laxholmen

 pdf Vik norr om Stora Lappö

 pdf Vik söder om Pålackfladan

 pdf Vik söder om Storön

 pdf Vik vid Bastuudden

 pdf Vik vid Bylandsudden

 pdf Vik vid Korsuddarna

 pdf Vik vid Lövkulla

 pdf Vikstrandsviken

 pdf Västerfjärden

 pdf Västerfladan (vid Strömsö)

 pdf Västerfladan (vid Uvalaströmmen)

 pdf Väster om Furuholmen, Bromarv

 pdf Västerviken (vid Knopkägra)

 pdf Västerviken (vid Kvigos)

 pdf Västra Kilaviken

 pdf Västra Ödensö

 pdf Växär, södra

 pdf Växär, östra

W

 

X

 

Y

 pdf Ytteröfladan

Z

 

Å

 pdf Ålnäsudden – Blomsterholmen

 pdf Årsholmsfladan

Ä

 

Ö

 pdf Öar norr om Hermansö

 pdf Örnviksviken

 pdf Österfjärden

 pdf Österfladan

 pdf Östergårdsviken

 pdf Öster om Jönsår

 pdf Öster om Ön