Stadsstyrelsen behandlade ett antal tekniska ärenden på sitt möte 29.10.2018 samt gav sitt godkännande till att två avfallsinspektörstjänster ska inrättas.

Stadsstyrelsen beslöt att anhålla hos stadsfullmäktige två budgetändringar i budgeten för år 2018: den ena angående skatteinkomster som minskas från 115,2 miljoner euro till 112,9 miljoner euro, den andra angående social- och hälsovårdens anslag. 

 

Till Västra Nylands handelskammares höstmöte 2018 utsågs Jan-Mikael Ekholm som stadens representant. På Officersklubbens vid Nylands Bridag Trettondagsbal 5.1.2019 ska stadsfullmäktiges ordförande med avec representera staden.

Stadsstyrelsen beslöt också att inrätta två nya tjänster som avfallsinspektör för att kunna uppfylla de krav som avfallslagen ställer för Nylands avfallsnämnd. Nämnden är fr.o.m. 1.1.2019 är en gemensam nämnd för sammanlagt 12 kommuner som är delägare i avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab. Raseborg fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallsnämnd.

Trafikfrågor
NTM-centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen) i Egentliga Finland har begärt skriftligt utlåtande av staden gällande understöd till skärgårdstrafiken 2019. Stadsstyrelsen beslöt att ge följande som utlåtande från Raseborgs stad: ”Ekenäs Skärgårds Trans-Service Ab understöd på 40 000 euro accepteras medan staden anser att understödet till Skåldö Fiskebod Kb bör vara 97 200 euro för att garantera trafikering alla dagar året runt.”

Styrelsen gav också stadsdirektör Ragnar Lundqvist fullmakt att göra Raseborgs stads ansökan om myndighetsansvar för kollektivtrafik till kommunikationsministeriet.

 

Tekniska ärenden
Stadsstyrelsen beslöt förlänga legoavtalet för tomt 710-4-284-1 (anläggningsbeteckning 835-4-284-1-L1) med Kunta-aravat Oy till 28.2.2039 enligt gällande villkor.

Stadsstyrelsen gick också igenom anbud för ett antal objekt som varit utlagda på Huutokaupat.com.
Aktierna som berättigar till bostad B 25 i Bostads Ab Såg Asunto Oy säljs till Ulla Heinänen för 44 500 euro, aktierna som berättigar till bostad A 3 i Bostads Ab Bromarf Åsebo säljs till Melik Güler och Sirle Teterin för 36 003 euro, aktierna som berättigar till bostad B 10 och B 12 i Bostads Ab Tallmoparken Asunto Oy säljs till Issa Jeen Mardan för 120 000 euro och aktierna som berättigar till bostad A 5 i Bostads Ab Såg Asunto Oy säljs till Patrick Forsström för 41 500 euro.

För stadsfullmäktige föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen och planmaterialet för Bergvik-Sandvik-Örnvik samt detaljplanen för 9 stadsdelen Skällargård.