Stadsstyrelsen önskar alla raseborgare en riktigt god jul och gott nytt år 2019!

Styrelsen valde på årets sista möte en ny utvecklingschef samt behandlade bland annat överflyttningen av verksamheten från Hagahemmet till Vårdhem Birgitta och Bergvik i Gammelboda. 

 

Till utvecklingschef valde stadsstyrelsen MBA, ingenjör Jennifer Gammals.

Stadsstyrelsen behandlade också en anhållan om kortfristig kredit av Fastighets AB Pojovägen 3 (helägt dotterbolag till Raseborgs stad) och beslöt att bevilja en kredit om 150 000 euro. Styrelsen för Fab Pojovägen 3 bör dessutom lämna in en utredning för hur man ska uppnå en ekonomiskt hållbar lösning för bolaget.

Stadsstyrelsen remitterade förslaget att överflytta Hagahemmets verksamet till Esperi Oy:s mer ändamålsenliga utrymmen. Hagahemmet är ett av de äldre dygnet-runt-boenden i Raseborg och bedöms som olämplig fastighet för den verksamhet som där nu bedrivs.

Raseborgs stad har fått en inbjudan av Alvar Aalto stiftelsen att ansluta sig till nätverket för Aalto-städer. Nätverkets syfte är ett mer systematiskt samarbete speciellt gällande Aaltobrandet, -information, -turism, -händelser och –utställningar. Stadsstyrelsen beslöt att Raseborgs stad ansluter sig till nätverket och befullmäktigade stadsdirektören att utse stadens kontaktperson.

Styrelsen beslöt också att staden deltar i regionstädernas (ett nätverk av 51 städer) projekt Företagsnätverk som har som målsättning att utöka samarbete mellan företag, få utbildad arbetskraft och utveckla mikroföretagen så att de har möjlighet att växa.