Europaparlamentsvalet 2014 i Raseborg

Raseborgs stad                              019-289 2000 (växel)                                               www.raseborg.fi

I Finland förrättas Europaparlamentsval vart femte år.

Röstberättigade vid EU-val i Finland är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska Unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt i den stat i vilken de är medborgare (hemstat).

En förutsättning för rösträtten är att de anmält sig till rösträttsregistret i Finland senast torsdagen 6 mars 2014. Vid samma EU-val får ingen rösta i mer än en av EU:s medlemsstater. Uppställda kandidater i EU-valet är kandidater i hela Finland.

I valet utses totalt 751 ledamöter till Europaparlamentet från 28 medlemsstater. Från Finland utses 13 ledamöter.

Allmän information finns på justitieministeriets sidor/kandidatlistor

Justitieministeriets servicenummer för väljaren 0800 9 4771 (info om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider/råd om röstning)

 

Valfeber i svang?        

Aktuell info och videoklipp om hur vårens EU-val skiljer sig från tidigare val på utrikesministeriets sidor.

Europainformationens nya You-Tube-videor finns nu på nätet!

Vad är det Jasper Pääkkönen vill säga i videon "Den politiska fisken"?

Titta också på vem som kan reda ut begreppen kring den ekonomiska

krisen och bankunionen! Vilken betydelse har EU-projekt och hur syns de i Finland?

Vad diskuteras just nu? Vad blir nästa aktuella fråga? Följ med Europa-chatten på Facebook och läs aktuella nyhetsflöden på Twitter!

 

Raseborgs stad önskar att alla använder sin röst i valet!              

Centralvalnämnden i Raseborg:

Berndt Holmström, ordförande                            

Jouni Stordell, vice ordförande

Ledamöter:Anneli Furstenborg, Maria Holmberg, Maj-Britt Lönnqvist           

Föredragande:Thomas Flemmich, stadssekreterare tfn 019 289 2100, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sekreterare: Anja Qvarnström, kanslisekreterare, sköter praktiska saker i anslutning till Raseborgs stads centralvalnämnd. Du når henne per tfn 019 289 2108, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blankett för förtroendevalds grunduppgifter.

 

Kungörelse om Europaparlamentsvalet 2014

Valnämnder och valbestyrelser

Röstning på valdagen söndag 25.5.2014

Förhandsröstning i hemlandet 14-20.5.2014

Hemmaröstning (under vissa förutsättningar/anmälan senast 13.5.14 kl. 16)

Anstaltröstning (verksamhetsenheter inom socialvården som utgör förhandsröstningsställe vid val)

Valreklam och ställningar

Information om rösträtt och förhandsröstning utomlands beskrivs närmare på justitieministeriets valwebbplats.

Du kan förhandsrösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands, men på valdagen bara på det röstningsställe som anges på meddelandekortet, som skickats hem.