Projektet Raseborgs å

Projektet utvecklar ett vattenvänligt jordbruk vid avrinningsområdet till Raseborgsån. Syftet med projektet är att minska näringsbelastning som ån hämtar till havsområdet. Projektet förverkligar regeringens spetsprojekt ” Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts". Projekttiden är 1.7.2018-31.12.2020. Den totala budgeden går upp till 450 000 €, varav miljöministeriets andel är 300 000 €.

Projektet genomför följande åtgärder:

  • En avrinningsområdesspecifik plan över reducering av belastningen i det långa loppet
  • Vattenskyddsvåtmark
  • Gipsbehandling av åkrar och motsvarande åtgärder
  • Förbättrande av åkrarnas vattenhushållning, bl.a. tvåstegsdiken, översvämningsterrasser osv.
  • Informering och handledning

Läs mera: Projektet Raseborgs å utvecklar en vattenvänlig jordbruk
Läs mera: Miljöministeriets projekt för vatten- och havsvård

Tag kontakt:
Raseborgs miljöbyrå
Projektchef Minttu Peuraniemi
019-289 2270
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Twitter: @peuraniemimint

Projektets Facebook-grupp

Projektet Raseborgs å var med och arrangerade jordmånskvällen ”Maaperäilta” den 4 december 2018 i Kisakallio i Lojo. Under kvällen deltog ca 90 odlare och övriga sakkunniga och ca 50 deltagare via webbcasting för att diskutera aktuella jordmånsärenden.

Under kvällen berördes frågor som bl.a. utnyttjandet av åkerns produktionspotential, betydelsen av höstgrödor i kontroll av matjorden, jordförbättrande ämnens, så som gipsens, strukturkalkens och fiberns behov och betydelse, undvikande av markpackning samt mikrobnätverket i en fungerande åkerjord. 

Nämnvärt är därtill att skötsel av jordmånen är också god vattenvård och den har en stor betydelse för minskning av jordbrukets näringsbelastning till vattendrag! Ett av de centrala budskapen från sakkunniga var att åtgärder som ökar åkerns resurser och befrämjar vattenvården skall väljas utgående från skiftenas särskilda behov.

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Projektet fick en kick-start i september, när projektchefen och Minttu Peuraniemi påbörjade sitt arbete.

- Det är inspirerande att få jobba med ett projekt, där man med hjälp av konkreta åtgärder strävar till att förbättra tillståndet i vår inre skärgård, berättar projektchefen.

Att ta hand om jordmånen är en viktig del av vattenvård. Kom med för att höra, diskutera och ställa frågor om marken!

Tid och plats: tisdag 4.12.2018 kl 16-20:30, Kisakallio, Kisakalliontie 284, Lojo

Kaffeservering kl 16. Evenemanget är avgiftsfri, ingen förhandsanmälan behövs.

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Projektet fick en kick-start i september, när projektchefen och styrgruppen påbörjade sitt arbete. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

Välkommen med på Projektet Raseborgs ås odlarträff!

Plats: Tunaborg, Snappertuna kyrkoväg 129, Snappertuna

Tid: 6.11.2018 kl 18

  • Projektchefen presenterar projektet
  • Deltagarnas tips gällande avrinningsområdets översiktsplan
  • Kaffebjudning

Inbjudna: Markägare och odlare vid avrinningsområdet för Raseborgsån, tillfället är öppet även för övriga intresserade.

I projektet Raseborgs å minskas näringsbelastningen som kommer med ån till Finska viken betydligt. Projektet stöder områdets jordbrukare i vattenvårdsåtgärder, bl. a. i att anlägga våtmarker. Projektet främjar även ibruktagandet av nya metoder som siktar till att minska näringsbelastningen samtidigt som det bildar en grund för ett långsiktigt ”vattenvänligt” jordbruk.