RegionkartaRaseborgsregionen är belägen i sydvästra Finland och består av kommunerna Hangö, Raseborg och Ingå. Till Helsingfors i öst är det 80 km och till Åbo i nordväst är det 100 km.

Namnet Raseborg härstammar från det medeltida slottet Raseborg, vars ruiner kan beskådas än idag. Slottet omnämns första gången i historiskt material i ett brev daterat 1378.

Regionens befolkning uppgår till ca. 45 000 personer, med en relativt jämn fördelning mellan svensk- och finskspråkiga.

Trafikförbindelserna till och från regionen är goda. Man kan anlända med tåg, båt, buss eller bil. Till Helsingfors-Vanda flygplats är det endast 100 km.