I Raseborgs stad finns 20 skolor inom den grundläggande utbildningen och tre inom gymnasieutbildningen. Övriga läroinrättningar i Raseborg presenteras också på dessa sidor, men i princip gäller publicerad information stadens egen verksamhet.

 

 

Läsårets 2018–2019 arbetstider i stadens skolor:

Höstterminen: tisdag 14.8.2018 – fredag 21.12.2018 (91 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 18.10.2018 – fredag 19.10.2018
  • Jullov: lördag 22.12.2018 – söndag 6.1.2019

 

Vårterminen: måndag 7.1.2019 – lördag 1.6.2019 (97 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 18.2.2019 – söndag 24.2.2019
  • Påsk: fredag 19.4.2019 – måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider. Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

Skolorna har rätt att själva besluta om att förlägga en arbetsdag till en valfri lördag. Skolorna ordnar då själva möjliga transporter till och från skolan. Om skolorna arbetar en lördag, är skärtorsdagen 18.4.2019 en ledig dag för skolans elever och personal.

 

Läsårets 2019–2020 arbetstider i stadens skolor:

Höstterminen: måndag 12.08.2019 – fredag 20.12.2019 (92 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 17.10.2019 – fredag 18.10.2019
  • Jullov: lördag 21.12.2019 – tisdag 07.01.2020

 

Vårterminen: onsdag 08.01.2020 – lördag 30.05.2020 (95 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 17.02.2020 – söndag 23.02.2020
  • Påsk: fredag 10.04.2020 – måndag 13.04.2020

Förskoleundervisningen och gymnasieundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 29.5.2020.

 

Bildningsnämndens sammanträden våren 2019

Bildningsnämnden beslutar reservera följande tisdagar för nämndens sammanträden: 22.01.2019, 26.02.2019, 19.03.2019, 16.04.2019, 07.05.2019, 11.06.2019, 27.08.2019, 17.09.2019, 01.10.2019, 29.10.2019, 19.11.2019 och 17.12.2019.

Sammanträdena hålls i regel i Stadshuset, i bildningskansliets mötesrum Smedjan. Sammanträdena börjar i regel klockan 17.30.

Bildningsnämndens medlemmar