Distriktssotningen har upphört i Västra Nyland i början av 2018.

Sotningen ordnas i Västra Nyland samt i övriga Nyland från 1.1.2018 på avtalsbasis, det vill säga med ett avtal mellan kommuninvånaren och tjänsteproducenten. I fortsättningen ska kunden själv välja och beställa sotningsföretagare.

Läs mer här: http://www.lup.fi/sv-FI/Distriktssotningen_upphor_i_Vastra_Nylan(132122)