Raseborg skapades 1.1.2009 då Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun gick samman och bildade Raseborgs stad. Namnet härstammar från det medeltida slottet Raseborg som omnämns första gången i historiska dokument år 1378.

Raseborgs stad ligger ca 76 km väster om Helsingfors (till Karis) och ca 111 km sydost om Åbo (till Ekenäs). Till Raseborg kan du komma med bil, buss, tåg eller båt.

 

Nyckeltal
Invånare: ca 28 400

Språkförhållanden: svenska 64,9 %, finska 30,7 % , övriga 4,4 %

Areal: 2 178 km², varav vattenområden 1 035 km²

Öar: ca 1 300

Sommarstugor: ca 6 400

Företag verksamma 2012: 2 300

(Statistikcentralen 2014)

 

Viktiga arbetsgivare

Det finns 1914 anställda i huvudtjänst, det vill säga på heltid och deltid i staden Raseborg. 85 % av personalen är kvinnor och 15 % män. (Personalbokslutet 31.12.2015). Övriga stora arbetsgivare är Västra Nylands sjukvårdsområde, Fiskarsbolagen och Raseborgs garnison. Arbetslöshetsgraden var i maj 2016 ca 11%.

 

Turism
Fiskars Bruk
Billnäs Bruk
Svartå Slott
Gamla stan i Ekenäs
Raseborgs slottsruiner

 

Beslutsfattande

Stadsfullmäktige 2017–2021 består av 43 ledamöter enligt följande fördelning:

Svenska folkpartiet: 22 ledamöter
Finlands Socialdemokratiska Parti: 12 ledamöter
Gröna förbundet: 4 ledamöter
Samlingspartiet: 2 ledamöter
Sannfinländarna: 1 ledamot
Vänsterförbundet: 1 ledamot