Tandvården är en del av social- och hälsovårdstjänster som erbjuds kommuninvånarna i Raseborg. Raseborg är indelad i olika geografiska områden.