För att alla skall trivas på Uncan följer vi de 10 budorden och uppträder med gott beteende.


Du är själv ansvarig för vad du säger och gör


Tobak, snus, alkohol, övriga droger och energidricka hör inte till ungdomsgården eller dess närområde


Ta hänsyn till allas egendom och låna ingenting utan lov


Våld hör inte i någon form hemma på Uncan


Uncans utrymmen bör hållas städade och i gått skick


På Uncan är vi alla vänner och respekterar varandra. Mobbning och utfrysning tolereras inte


Skor och ytterkläder lämnas i narikkan


Material som kan skrämma upp, förolämpa eller skada någon skall inte visas eller förekomma på Uncan för att alla skall känna sig bekväma


På Uncan använder vi ett vårdat språk, vi svär inte!

Om man bryter mot budorden eller beter sig illa vidtas åtgärder av olika slag beroende på incident.


För mindre incidenter exempelvis 3 svordomar måste man gå ut 15 min


För större och upprepade incidenter ges portförbud för en viss tid som utses av ledarna


I specialsituationer kan det leda till att Uncan stänger tidigare eller till en kollektivbestraffning


Vid alla incidenter som berör tobak, rusmedel och våld görs ALLTID en anmälan till föräldrarna och vid behov kontaktas socialen.


Åtgärderna bestäms av ledarna och gäller på alla Raseborgs ungdomsgårdar