Veteraner som är bosatta i Raseborg åtnjuter flera förmåner. De får simma gratis i simhallen, någon avgift för hvc-mottagning uppbärs inte. Tänderna undersöks gratis och Statskontoret har beviljat anslag för rehabilitering samt stöd till hemmaboende veteraner.

 

Rehabilitering för krigsinvalider

Rehabilitering för frontveteraner

Stöd i hemmet